Světové fonotéky

National Jukebox - 
Knihovna Kongresu - Library of Congress, Washington, D.C., USA

Knihovna Kongresu zpřístupňuje veřejnosti zvukové nahrávky zcela zdarma. Kongresový Jukebox obsahuje nahrávky z mimořádných sbírek Knihovny Kongresu, které jsou uskladněny a zpracovávány v Packardově kampusu pro audiovizuální uchovávání - Packard Campus for Audiovisual Conservation a dalších přispívajících knihovnách a archivech.British Library Sounds - 
Britská knihovna - British Library, London, UK

Fonotéka Britské knihovny představuje 50 000 záznamů a jejich související dokumentaci z rozsáhlých sbírek unikátních zvukových nahrávek knihovny, které pocházejí z celého světa a pokrývají celou škálu nahraného zvuku: hudba, drama a literatura, ústní historie a divoká příroda. 
Výběr, který zde najdete, pochází z 3,5 milionové sbírky Britské knihovny. 
Das Phonogrammarchiv
 - Österreichs wissenschaftliches audiovisuelles Archiv - Rakouská akademie věd - Wien, Austria 

The Phonogrammarchiv, an institute of the Austrian Academy of Sciences, is the oldest sound archive in the world.
Since September 2001 the activities of the Phonogrammarchiv also include the archiving and preservation of videographic research documents.Tobar an Dualchais/Kist o Riches
 - společný projekt skotských institucí - Scotland, UK

Tobar an Dualchais/Kist o Riches je společným projektem zahrnutých institucí, který má za cíl ochránit, digitalizovat, katalogizovat a zpřístupnit online několik tisíc hodin převážně galských a skotských nahrávek. Co lze na webu nalézt, je množství materiálu - folkór, písně, hudbu, historii, poezii, tradiční příběhy a další informace. Vše bylo shromažďováno a sbíráno z celé oblasti Skotska od 30. let 20. století.slub Mediathek
 - Univertzitní knihovna v Drážďanech - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Dresden, GER

In der Datenbank wird eine Auswahl von 36.000 audiovisuellen Unikaten bzw. von historischen Ton- und Filmaufnahmen aus dem umfangreichen Sammlungsbestand der Mediathek der der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) präsentiert.Sie beinhaltet außerdem rd. 4.000 Nachweise in zwei Filmografien

      


Comments