Světové fonotéky

National Jukebox - 
Knihovna Kongresu - Library of Congress, Washington, D.C., USA

Knihovna Kongresu zpřístupňuje veřejnosti zvukové nahrávky zcela zdarma. Kongresový Jukebox obsahuje nahrávky z mimořádných sbírek Knihovny Kongresu, které jsou uskladněny a zpracovávány v Packardově kampusu pro audiovizuální uchovávání - Packard Campus for Audiovisual Conservation a dalších přispívajících knihovnách a archivech.British Library Sounds - 
Britská knihovna - British Library, London, UK

Fonotéka Britské knihovny představuje 50 000 záznamů a jejich související dokumentaci z rozsáhlých sbírek unikátních zvukových nahrávek knihovny, které pocházejí z celého světa a pokrývají celou škálu nahraného zvuku: hudba, drama a literatura, ústní historie a divoká příroda. 
Výběr, který zde najdete, pochází z 3,5 milionové sbírky Britské knihovny. 
Das Phonogrammarchiv
 - Rakouský vědecký audivizuáoní archiv - Rakouská akademie věd - Wien, Austria 

Phonogrammarchiv je součástí Rakouské akademie věd a je to nejstarší zvukový archiv na světě.
Od září 2001 aktivity archivu zahrnují také archivaci a ochranu videografických výzkumných dokumentů.


Tobar an Dualchais/Kist o Riches
 - společný projekt skotských institucí - Scotland, UK

Tobar an Dualchais/Kist o Riches je společným projektem zahrnutých institucí, který má za cíl ochránit, digitalizovat, katalogizovat a zpřístupnit online několik tisíc hodin převážně galských a skotských nahrávek. Co lze na webu nalézt, je množství materiálu - folkór, písně, hudbu, historii, poezii, tradiční příběhy a další informace. Vše bylo shromažďováno a sbíráno z celé oblasti Skotska od 30. let 20. století.slub Mediathek
 - Univertzitní knihovna v Drážďanech - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Dresden, GER

Databáze představuje výběr 36 000 audiovizuálních unikátních děl nebo historických zvukových a filmových záznamů z rozsáhlé sbírky knihovny Saské státní knihovny - Státní a univerzitní knihovny Drážďany (SLUB).

      


Comments