Spolupráce

Vítáme jakoukoli formu spolupráce v oblasti ochrany, evidence, zpřístupňování a digitalizace zvukových dokumentů.

Nově jednáme o uzvaření smlouvy o spolupráci na rozvoji portálu VNF s Národním muzeem v Praze.

Spolupracujeme s projektem Národního muzea Nový fonograf.

Kontakty:
PhDr. Iva Horová - iva.horova@techlib.cz                               
Mgr. Iva Malinová - iva.malinova@techlib.cz

Projektové logo, obrazové materiály, tiskové zprávy


Naši současní partneři - dodavatelé záznamů:

Přehled paměťových institucí, jejichž metadatové záznamy o zvukových dokumentech jsou součástí databáze Virtuální národní fonotéky.

                   Supraphon Hudební vydavatelství Supraphon je historicky nejvýznamnější českou gramofonovou firmou. Značka Supraphon - původně název ve své době moderního elektrického gramofonu - byla zaregistrována v roce 1932. V poválečných letech nesly toto značení domácí gramodesky určené pro export a napomáhaly tak šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách z třicátých a čtyřicátých let.Český rozhlas - Radiotéka Hudební vydavatelství Supraphon je historicky nejvýznamnější českou gramofonovou firmou. Značka Supraphon - původně název ve své době moderního elektrického gramofonu - byla zaregistrována v roce 1932. V poválečných letech nesly toto značení domácí gramodesky určené pro export a napomáhaly tak šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách z třicátých a čtyřicátých let.Sony Music Entertainment
V roce 2014 získala Moravská zemská knihovna v Brně od Sony Music Entertainment výhradní právo zpřístupnění českých nahrávek na etiketách americké gramofonové firmy Victor ve své digitální knihovně Kramerius 4. Nahrávky se datují do první čtvrtiny 20. století.

Sony Music Entertainment is a global recorded music company with a current roster that includes a broad array of both local artists and international superstars. The company boasts a vast catalog with some of the most important recordings in history.
https://sites.google.com/site/narodnifonoteka/home/spoluprace/pruazkum-fondua-zvukovych-dokumentua
Průzkum Moravské zemské knihovny v Brně (MZK) je realizován ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) a jeho studentů, kteří v podobě praxe na pracovišti digitalizace gramofonových desek MZK provádějí průzkum v podobě elektronického dotazování paměťových institucí za pomoci elektronických dotazníků. Studenti postupně procházejí jednotlivé kraje od největších institucí až k místním knihovnám.  


                                    Zahraniční partneři

                                       International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)
                           
Mezinárodní asociace audiovizuálních archivů byla založena v roce 1969 v Amsterodamu jako asociace zajišťující spolupráci mezi paměťovými institucemi zaměřenými na práci s audiovizuálními dokumenty. Od roku 2012 je členem této organizace Moravská zemská knihovna v Brně. Mezi její hlavní cíle patří zabývat se kooperací, ochranou a zpřístupňováním audiovizuálních dokumentů mezi paměťovými institucemi. Pro MZK je možnost být ve světovém dění na poli zvuku velkým přínosem, který se postupně mění v návštěvy knihoven, stáže v různých odborných oddělení nebo výměnu dat, informací a znalostí s profesionálními zvukovými inženýry.