Spolupráce

Moravská zemská knihovna vítá jakoukoli formu spolupráce v oblasti zvukových dokumentů a je připravena získat potřebné informace důležité k vybudování Virtuální národní fonotéky jakožto souborné databázi o existenci, lokaci, stavu a zpřístupnění všech zvukových dokumentů nejen v paměťových institucí v České republice

kontakty na zodpovědné osoby: Ing. Petr Žabička (petr.zabicka@mzk.cz)


Projektové logo, obrazové materiály, tiskové zprávy
Spolupracující paměťové instituce
Přehled paměťových institucí, které mají ve svých fondech zvukové nosiče. Ty budou přidávány do databáze Virtuální národní fonotéky a bude možné je vyhledat skrze webovou stránku.

                   Supraphon Hudební vydavatelství Supraphon je historicky nejvýznamnější českou gramofonovou firmou. Značka Supraphon - původně název ve své době moderního elektrického gramofonu - byla zaregistrována v roce 1932. V poválečných letech nesly toto značení domácí gramodesky určené pro export a napomáhaly tak šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách z třicátých a čtyřicátých let.Český rozhlas - Radiotéka Hudební vydavatelství Supraphon je historicky nejvýznamnější českou gramofonovou firmou. Značka Supraphon - původně název ve své době moderního elektrického gramofonu - byla zaregistrována v roce 1932. V poválečných letech nesly toto značení domácí gramodesky určené pro export a napomáhaly tak šíření věhlasu především české klasické hudby v nahrávkách z třicátých a čtyřicátých let.International Association of Sound and Audiovisual Archives (I
ASA)
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) - Mezinárodní asociace audiovizuální archivů byla založena v roce 1969 v Amsterodamu jako asociaci zajišťující spolupráci mezi paměťovými institucemi zaměřených na práci s audiovizuálními dokumenty. Od roku 2012 je Moravská zemská knihovna v Brně členem této organizace mezi její hlavní cíle je zabývat se kooperací, ochranou a zpřístupňováním audiovizuálních dokumentů mezi paměťovými institucemi. Pro MZK je možnost být ve světovém dění na poli zvuku velkým přínosem který se postupně mění v návštěvy knihoven, stáží v různých odborných oddělení nebo výměnou dat, informací a znalostí od profesionálních zvukových inženýrů.Sony Music Entertainment
V roce 2014 získala Moravská zemská knihovna v Brně od Sony Music Entertainment výhradní právo zpřístupnění českých nahrávek na etiketách americké gramofonové firmy Victor ve své digitální knihovně Kramerius 4. Náhrávky se datují do první čtvrtiny 20. století.

Sony Music Entertainment is a global recorded music company with a current roster that includes a broad array of both local artists and international superstars. The company boasts a vast catalog with some of the most important recordings in history.https://sites.google.com/site/narodnifonoteka/home/spoluprace/pruazkum-fondua-zvukovych-dokumentua
Průzkum Moravské zemské knihovny v Brně (MZK) je realizován ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) a jejich studentů, kteří v podobě praxe na pracovišti digitalizace gramofonových desek MZK provádějí průzkum v podobě elektronického dotazování paměťových institucí za pomocí elektronických dotazníku. Studenti postupně procházejí jednotlivé kraje od největších institucí až k místním knihovnám.   
Comments