Publikace

Relevantní odborné publikace, články, návody, metodiky a další dokumenty, které se dotýkají zvuku, zvukových dokumentů nebo jejich historie, budou postupně přidávány na tuto stránku. Potěší nás, když nám doporučíte informace o dalších dokumentech, které by dle Vašeho názoru zde neměly chybět.

Publikace:


GÖSSEL, Gabriel a ŠÍR, Filip. Recorded sound in Czech Lands 1900-1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016. 205 stran. ISBN 978-80-7051-218-0.

Fotogalerie z uskutečněné akce zde.GÖSSEL, Gabriel, ed. a ŠÍR, Filip, ed. Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946.   1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.

Publikace nově dostupná na portálu Internet Archive


Tisková zpráva ve formátu
pdf a docx

Fotogalerie z uskutečněné akce zde.
GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. 1. vyd. V Praze: Radioservis, 2001, 229 s. ISBN 80-86212-19-x.

GÖSSEL, Gabriel. Fonogram: výlety k počátkům historie záznamu zvuku; [Díl] 2. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2006, 536 s. ISBN 80-86212-44-0.

Články:

ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/944/1074.

MACH, Václav. Digitální restaurace záznamů z janáčkovských fonografických válců a jejich kopií. In: Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909- 1912. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. s. 153-163. ISBN: 978-80-87112-62- 5.

Metodiky:

IASA Technical Committee, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects, ed. by Kevin Bradley. Second edition 2009. (= Standards, Recommended Practices and Strategies, IASA-TC 04). [online]. Dostupné z WWW: www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation.

ŠÍR, Filip a Petr ŽABIČKA. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. [online]. Dostupné z WWW: http://goo.gl/kt0sr5.