Publikace a další tematické informační zdroje

Relevantní odborné publikace, články, návody, metodiky a další dokumenty, které se dotýkají zvuku, zvukových dokumentů nebo jejich historie, budou postupně přidávány na tuto stránku. Potěší nás, když nám doporučíte informace o dalších dokumentech, které by dle Vašeho názoru zde neměly chybět.

PUBLIKACE

GÖSSEL, Gabriel a ŠÍR, Filip. Recorded sound in Czech Lands 1900-1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016. 205 stran. ISBN 978-80-7051-218-0.

Fotogalerie z uskutečněné akce zde.
GÖSSEL, Gabriel, ed. a ŠÍR, Filip, ed. Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.

Publikace je dostupná na portálu Internet Archive


Tisková zpráva ve formátu
pdf a docx

Fotogalerie z uskutečněné akce zde.
GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. 1. vyd. V Praze: Radioservis, 2001, 229 s. ISBN 80-86212-19-x.

GÖSSEL, Gabriel. Fonogram: výlety k počátkům historie záznamu zvuku; [Díl] 2. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2006, 536 s. ISBN 80-86212-44-0.


ČLÁNKY A PREZENTACE

MALINOVÁ, Iva; HOROVÁ, Iva. Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictvíIn: 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, Praha, 2.-4. 12. 2019 [online]. [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2019/1/Malinova.pdf. 

HOROVÁ, Iva; MALINOVÁ, Iva. Virtuální národní fonotéka: [Semináře pro 4 krajské knihovny uskutečněné v roce 2019]Dostupné z: https://drive.google.com/drive/folders/1v2L7NELtGUu_lmTGMCHeM0a9prjhcZ-A.

HOROVÁ, Iva; MALINOVÁ, IvaNational Aggregator for Sound in the Czech Republic: Virtual National PhonotequeIn: IASA 2019 - 50th Annual Conference, Hilversum, 30. 9.-3. 10. 2019 [online]. [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://drive.google.com/drive/folders/1444o-Mf0bBhBtVTh4J8Gl-xKwSzsV80N.

MALINOVÁ, Iva; HOROVÁ, Iva. Virtual National PhonotequeIn: 8. KOLOKVIUM knižnično-informačných expertov krajín V4+, Bratislava, 17.-19. 6. 2019 [online]. [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: https://kolokvium.ulib.sk/wp-content/uploads/2019/06/B36_P_Malinova_CZ.pdf.

ALLEN, Anthony; HOROVÁ, Iva; MALINOVÁ, Iva. Virtual National Phonoteque. In: Baltic Audiovisual Archival Council, BAAC 15. Annual Conference, Tallin, 7.–9. 11. 2018 [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://www.baacouncil.org/past-events/1480-baac-conference-2018.

HOROVÁ, Iva; HORA, Michal; ŠÍR, Filip. Nové databáze nejen pro milovníky hudby. In: INFORUM 2018 : 15. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. 5. 2018 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 20189 [cit. 2018-10-08]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/pdf/2018/sir-filip.pdf.

HOROVÁ, Iva. Druhá šance pro Virtuální národní fonotéku. Čtenář. 2018, 70(4), 123-124. ISSN 0011-232.

HOROVÁ, Iva; ŠÍR, Filip. Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In: INFORUM 2016 : 21. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. 5. 2016 [on-line]. Praha: Albertina icome Praha, 2016 [cit. 2019-04-24]. Dostupný WWW: https://www.inforum.cz/sbornik/2016/12/.

HOROVÁ, Iva; NOVOTNÁ, Helena; ŠÍR, Filip. Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá. In: Mezinárodní konference DIGI 2015 - Využití digitálních technologií v památkové péči : 26.-27. listopadu 2015, Praha. Dostupné z: http://www.digiheritage.cz/cz/sbornik.html.

HOROVÁ, Iva; MORAVČÍKOVÁ, Veronika; ŠÍR, Filip. Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích - náš společný problém. In : IT Lib, roč. 2015, č. 4. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/4/zvukove-dokumenty-nejen-v-pametovych-institucich-nas-spolecny-problem-sound-documents-not-only-in-memory-institutions-our-common-problem.html?page_id=3075.

HOROVÁ, Iva; ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka - jeden portál, dvě země, společné řešení. In: Konferencia PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY V : 22.-23. 9. 2015, Levoča.

HOROVÁ, Iva; ŠÍR, Filip. Zachraňme naše zvukové dědictví aneb co můžeme nabídnout našim uživatelům? In: Knihovny současnosti : 8.-10. září 2015, Olomouc. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/sbornik/.

HOROVÁ, Iva; ŠÍR, Filip. Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století. In: Infos 2015 : 39. medzinárodné informatické sympózium : 14.–17. apríla 2015, Stará Lesná. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015, 524 s. Dostupné z: http://www.infolib.sk/sk/spolok-slovenskych-knihovnikov-kniznic/infos-2015/zbornik-infos-2015.html.

ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1). ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/944/1074.

MACH, Václav. Digitální restaurace záznamů z janáčkovských fonografických válců a jejich kopií. In: Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909- 1912. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. s. 153-163. ISBN: 978-80-87112-62- 5.

ŽABIČKA, Petr; ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z:  http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-jako-projekt-moravske-zemske-knihovny-v-brne. ISSN 1804-4255.

HŮLEK, J. Důležitý posun v procesu utváření národní fonotéky. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7487. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9901/9901026.html.

JUSTOVÁ, Blanka. Průzkum ve vybraných paměťových institucích zaměřený na fond zvukových dokumentů: analýza k projektu Národní virtuální fonotéka [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavla Švástová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382934/ff_b/.

LESTYAN, Tomáš. Návrh infrastruktury pro virtuální Národní fonotéku [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Petr Žabička. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/359357/fi_b/.

ČAPEK, Karel. O Národní diskotheku. In: Lidové noviny [online]. Praha: Lidové noviny, 2. 5. 1932, roč. 40, č. 233 [cit. 2014-01-13]. DOI: Lidové noviny. Dostupné z: http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:1c02fcf0-a9a8-11dc-9493-000d606f5dc6&q=diskotheku.


METODIKY

IASA Technical Committee, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects, ed. by Kevin Bradley. Second edition 2009. (= Standards, Recommended Practices and Strategies, IASA-TC 04). [online]. Dostupné z WWW: www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation.

ŠÍR, Filip; ŽABIČKA, Petr. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014 [online]. Dostupné z WWW: http://goo.gl/kt0sr5.