Obsah a cíle Virtuální národní fonotéky

Co je obsahem a cílem Virtuální národní fonotéky


Virtuální národní fonotéka je portál. Jeho jádrem je databáze, která primárně shromažďuje záznamy o zvukových dokumentech, uložených v kterékoliv knihovně, archivu, soukromé instituci nebo dokonce u soukromých osob. Primárním cílem je sběr a zpřístupňování informací o zvukových dokumentech – v první fázi těch, které se nacházejí na území ČR.

Shromažďuje a zpřístupňuje metadata, která:
    a) popisují obsah a fyzickou podobu daných zvukových dokumentů (tedy nosičů),
    b) přinášejí informaci o místě uložení a vlastníkovi primárního dokumentu,
    c) uvádějí odkazy na digitalní obsahy těch dokumentů, kde již byla provedena digitalizace, a to formou odkazu do digitálního úložiště instituce, která má daný dokument ve své sbírce či fondu.

Dalšími cíly jsou:
a) vytvoření a připojení terminologického slovníku, který by uživatelům pomáhal v orientaci nejen ve VNF, ale také celkově v oblasti problematiky zvukových dokumentů z hledsika jejich popisu, fyzické ochrany, digitalizace a zpřístupńování.

b) vytvoření a připojení refereční databáze, která bude obsahovat přehled všeh souvisejících a relevantních informačních zdrojů v různé formě: odborné články, metodiky, návody, prezentace apod. Současně bude také v souladu a autorským zákonem zpostředkovávat jejich plný obsah.

Teprve v další fázi, v souvislosti s tím, jak bude postupovat proces digitalizace na území ČR, budeme moci portál VNF začít považovat také za digitální fonotéku, resp. jejím prostřednictvím budou v narůstající míře zpřístupňovány digitální obsahy zvukových dokumentů a to také v závislosti na stavu nahrávky z hlediska autorských práv.

VNF tedy v současné době není digitálním úložištěm (archivem) a neshromažďuje obsah digitálních nahrávek na jednom místě.

Vzhledem k tomu, že metadata se sbírají z různorodých institucí (nejen knihoven, které mají více méně shodná pravidla pro popis dokumentů), je třeba počítat s tím, že VNF obsahuje záznamy různého typu, kvality i úrovně zpracování. Nejde tedy vždy o bibliografické záznamy zpracované podle knihovnických standardů, ale také o záznamy z katalogů různých dalších paměťových institucí, z Českého rozhlasu, vydavatelství Supraphon, ale i o diskografická data, vzniklá přepisem vydavatelských katalogů nebo obdobných zdrojů.

VNF chce také poskytovat záznamy pro stahování do lokálních katalogů a usnadnit tím katalogizaci dalších sbírek. Jedním z jejích dalších cílů je postupně pokrýt v úplnosti sbírky na území ČR a být tak i obohaceným souborným katalogem. Oproti Soubornému katalogu ČR však VNF agreguje také záznamy retrospektivní a dále záznamy diskografické, protože chce zmapovat kompletně i produkce minulého století. Obsahuje proto i záznamy pořízené v době, kdy se pravidla popisu teprve tvořila a na národní úrovni se také postupně vyvíjela. Také z tohoto důvodu jsou v databázi patrné různé vrstvy záznamů, jejichž stav zpracování odpovídá stavu pravidel dané doby.

VNF představuje jedinečný specializovaný elektronický informační zdroj s nezanedbatelnou hodnotou: poskytuje odborné i laické veřejnosti na jednom místě přehled informací o zvukovém kulturním dědictví ČR. Tato informační základna bude sloužit také jako nástroj při určování unikátů, které bude třeba digitalizací uchránit pro budoucí generace.

Comments