Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR

Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů ČR byla založena při Moravské zemské knihovně v Brně (MZK) v listopadu 2014 z podnětu původního týmu projektu Virtuální národní fonotéka. Cílem bylo sdružovat odborníky z významných „zvukových“ institucí a vytvářet platformu pro jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a usilovat o koordinaci činností, podílet se nejen na koncepci a realizaci projektu VNF, ale také na tvorbě a prosazování národní strategie v oblasti ochrany, zpřístupňování a digitalizace zvukových dokumentů, na přípravě a tvorbě metodik a praktických návodů, na edukaci nových odborníků a mladé generace, na přípravě a řešení projektů apod.

V současné době je třeba tuto skupinu znovu oživit.

Pro komunikaci je zřízena e-konference (narodnifonoteka@googlegroups.com).
Pokud byste měli zájem se do ní připojit, zašlete prosím žádost na adresu: iva.malinova@techlib.czPracovní dokumenty a podklady z jednání Pracovní skupiny.

Pro zobrazení informací, klepněte na odkaz.


Základní dokumenty a stanoviska:

GÖSSEL, Gabriel, Iva HOROVÁ, Michal INDRÁK, Filip ŠÍR, Michal ŠKOPÍK a Petr ŽABIČKA. Návrh Koncepce pro ochranu a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. 2015. Dostupné z: http://goo.gl/sH5D50.

Sumarizace hlavních tezí. Dokument dostupný zde: http://goo.gl/PqOfhFŽABIČKA, Petr; ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z:  http://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-jako-projekt-moravske-zemske-knihovny-v-brne. ISSN 1804-4255.

HŮLEK, J. Důležitý posun v procesu utváření národní fonotéky. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7487. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9901/9901026.html

JUSTOVÁ, Blanka. Průzkum ve vybraných paměťových institucích zaměřený na fond zvukových dokumentů: analýza k projektu Národní virtuální fonotéka [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavla Švástová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382934/ff_b/.

LESTYAN, Tomáš. Návrh infrastruktury pro virtuální Národní fonotéku [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Petr Žabička. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/359357/fi_b/.

ČAPEK, Karel. O Národní diskotheku. In Lidové noviny [online]. Praha: Lidové noviny, 2. 5. 1932, roč. 40, č. 233 [cit. 2014-01-13]. DOI: Lidové noviny. Dostupné z: http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:1c02fcf0-a9a8-11dc-9493-000d606f5dc6&q=diskotheku.

UCELENÝ SOUPIS publikací, článků a prezentací najdete na stránce Publikace.
Podřízené stránky (1): Pracovní zápisy PS MZK
Comments