Instituce

Ve spolupráci s paměťovými institucemi z celé České republiky postupně přidáváme jejich vlastní databáze zvukových dokumentů. Jelikož neexistují pravidla jak by měly záznamy vypadat, setkáváme se s různými stupni záznámů a je tedy velice složité záznamy provázat. 

Pro snadnější získání informací o Vašich zvukových dokumentech prosím využijte přiložený elektronický dotazník.

Otevřít dotazník v novém okně

Souborný katalog ČR (SK) vs. Virtuální národní fonotéka (VNF)

- SK se zvukovým dokumentům věnuje jen okrajově a vyžaduje data v MARC formátu
- oba systémy deduplikují záznamy. SK si drží jediný společný záznam, VNF je schopna zobrazit i jednotlivé sloučené záznamy 
- některé z nejvýznamnějších sbírek (archiv Supraphonu, ČRo, asi i ČT…) jsou ve formátu ze kterého není možné udělat bezchybný MARC, importovatelný do SK
- další sbírky nemají dostatečně kvalitní záznamy a do SK by neprošly (např. muzea apod.)
- chceme rozlišovat nosiče a nahrávky - tj. evidujeme např i nahrávky prodávané jen v e-shopu Supraphonu
- zajímá más i „unikátnost” daného nosiče - tj. kolik kopií u nás existuje (na základě toho lze rozhodnout co zachraňovat/kupovat/digitalizovat a co ne
- zajímá nás i stav digitalizace a prolink do digitální knihovny nebo na e-shop, pokud existuje.
Comments