Instituce

Ve spolupráci s paměťovými institucemi z celé České republiky do VNF postupně přidáváme záznamy o zvukových dokumentech z jejich vlastních katalogů/databází. Prozatím se jedná o popisná metadata. Na případné existující digitalizované nahrávky odkazujeme ze záznamů ve VNF do lokálních úložišť. Zájmece si může záznam rovnou přehrát, pokud to dovoluje platná legislativa. Většina narhávek je však autorsky chráněna a digitalizace v ČR zatím postupuje velmi pomalu - to je důvod, proč může VNF zatím nabídnout jen malé procento nahrávek k poslechu. Odkazujeme také do e-shopů, kde si lze poslechnout obvykle ukázku a případně si nahrávku i přímo koupit.

Národní technická knihovna připravuje smlouvu o spolupráci, kterou bychom chtěli uzavřít s každým současným i budoucím dodavatelem dat do VNF.

V nejbližších dnech také zahájíme průzkum potřeb popisu zvukových dokumentlů v jednotlivých typech institucí. Jeho vyhodnocením chceme získat  poznatky, které by měly vést k návrhu setu popisných metadat, která by vycházela ze současného platného standardu Národní knihovny pro minimální záznam, ale zároveň by zohledňovala jak specifika nosičů, tak specifické potřeby správců těchto sbírek.
S dotazníkem se budeme obracet na knihovny, archivy, muzea a další specializovaná pracovíště v ČR. Současně máme v plánu porovnat naši praxi s tím, jak je to obvykle řešeno v podobných renomovaných zahraničních databázích.

Výsledky průzkumu zde zveřejníme.Bohužel průzkum dosud není kompletně dokončen: chybějí nám na něj jak pracovní, tak finanční kapacity. Tento úkol není v silách NTK - ta má VNF podporovat po technické stránce.

Souborný katalog ČR (SK) a Virtuální národní fonotéka (VNF)
 •   SK se zvukovým dokumentům věnuje jen okrajově a vyžaduje data v MARC formátu
 •   SK obsahuje záznamy spíše novějších nosičů
 •   oba systémy deduplikují záznamy: SK si drží jediný společný záznam, VNF je schopna zobrazit i jednotlivé sloučené záznamy 
 •   některé z nejvýznamnějších sbírek (archiv Supraphonu, ČRo, asi i ČT…) jsou ve formátu, ze kterého není možné udělat bezchybný MARC, importovatelný do SK
 •   další sbírky nemají dostatečně kvalitní záznamy a do SK by neprošly (např. muzea, archivy, nestátní institice apod.)
 •   chceme rozlišovat nosiče a nahrávky - tj. evidujeme např i nahrávky prodávané jen v e-shopu Supraphonu
 •   zajímá más i „unikátnost” daného nosiče - tj. kolik kopií u nás existuje (na základě toho lze rozhodnout co zachraňovat/kupovat/digitalizovat a co ne
 •   zajímá nás i stav digitalizace a prolink do digitální knihovny nebo na e-shop, pokud existuje
 •   ambicí VNF je postupně zmapovat celou zvukovou produkci na území ČR, případně z historických důvodů i Slovenska
 •   VNF chce být nejen souborným zvukovým katalogem, ale chce také prvním poslechovým místem
 •   současně chce VNF poskytovat relevantní a kvalifikované informace související s celou oblastí zvuku
Comments