Aktuality

1. 7. 2019
Aktuálně spolupracujeme na průzkumu potřeb popisu zvukových dokumentů ve všech typech paměťových institucí. Výsledky šetření budou využity pro připravovaný návrh resp. revizi souboru popisných metadat pro databázi VNF, který by více odpovídal praktickým potřebám.
Pokud se snad stalo, že k vám dotazník nedoputoval, prosím, dejte nám vědět. Důležitá je pro nás každá instituce, která spravuje nějaké sbírky zvukových dokumentů.

24. 6. 2019
Zúčastnili jsme se 8. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ v Bratislavě, kde jsme 19. června představili historii a současnost Virtuální národní fonotéky. Naši prezentaci najdete spolu s těmi dalšími na webu kolokvia.

17. 6. 2019
Ve středu 12. června proběhl první seminář o Virtuální národní fonotéce a ochraně zvukových dokumentů, a to v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

3. 5. 2019
Národní technická knihovna získala dotaci z programu VISK 1 na rozvoj Fonotéky. O plánech a změnách vás budeme průběžně informovat.

15. 4. 2019
Děkujeme všem, kdo vyplnili během prvního kvartálu 2019 náš uživatelský dotazník. Získané podněty využijeme při dalším rozvoji portálu VNF. 
Výsledky průzkumu jsou dostupné zde.

8. 4. 2019
Vyjednáváme s dalšími institucemi o spolupráci a přebírání záznamů, aktuálně zejména s:
  • Českým rozhlasem
  • Hudebním informačním střediskem
Comments