Aktuality

4. 3. 2020
Pracujeme na revizi textu smlouvy, kde mj. zohledníme také nový název portálu. O změnách vás budeme informovat.

22. 1. 2020
Na Ministerstvo kultury ČR byla předána závěrečná zpráva k projektu "Virtuální národní fonotéka - zahájení restartu" řešeného v r. 2019 v rámci programu VISK1. 
15. 1. 2020
Od 1. 1. 2020 byl v Národní technické knihovně formálně zřízen nový referát Národní fonotéka, s ustanoveným úvazkem 1,25 a původní Virtuální národní fonotéka byla přejmenována na Národní fonotéku.

20. 12. 2019
Tým VNF vám přeje poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a radost z pracovních i osobních úspěchů. Těšíme se na další spolupráci v roce 2020.

18. 12. 2019
Těšit se můžete na nové grafické ztvárnění loga a celkového designu portálu, které představíme začátkem roku.
V těchto dnech dokončujeme i další úkoly, které jsme plnili v rámci dotace z projektu VISK1. S výsledky vás seznámíme během ledna a února 2020, stejně jako s dalšími plány. Fonotéka bude v NTK od 1. ledna posílena o polovinu pracovního úvazku.

Stále probíhá uzavírání smluv o spolupráci se současnými dodavateli dat - aktuálně máme uzavřeno 11 smluv. Těšíme se na další!

V jednání je stále ještě také smlouva s Národním muzeem o možnostech úzké spolupráce na dalším rozvoji portálu. Součástí této smlouvy by mělo být mj. zřízení Rady VNF a Odborné pracovní skupiny z řad našich dodavatelů a odborníků, která by se aktivně měla podílet na spolupráci.

3. 12. 2019
Národní archiv v Praze hostil ve dnech 2.-4. 12. již 20. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019. Zazněla také naše přednáška "Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví".

30. 11. 2019
V rámci studijní cesty do Vídně ve dnech 26.-28. 11. jsme navštívili Rakouskou mediatéku (Österreichische Mediathek - https://www.mediathek.at/) a hudební oddělení Rakouské národní knihovny (https://www.onb.ac.at/bibliothek/sammlungen/musik).

22. 11. 2019
Ve středu 20. 11. jsme zavítaly do Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem na poslední z letošní řady seminářů v krajských knihovnách.

22. 10. 2019
Dne 16. října hostila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích třetí z řady našich seminářů o Virtuální národní fonotéce a ochraně zvukových dokumentů.

5. 10. 2019
Všem stávajícím dodavatelům metadat do databáze VNF jsme rozeslali k podpisu Smlouvu o spolupráci, která zakotví podmínky a pravidla vzájemné spolupráce mezi Národní technickou knihovnou a každým dodavatelem.

2. 10. 2019
V úterý 24. září se ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje konal náš druhý seminář o Virtuální národní fonotéce a ochraně zvukových dokumentů.

31. 7. 2019
Virtuální národní fonotéka má po dlouhé přestávce (způsobené mj. jejím stěhováním z Moravské zemské knihovny do Národní technické knihovny) nového přispěvatele! Tím je Archiv české a slovenské filmové hudby (AČSFH), který přispěl do VNF v prvotním importu téměř 1100 záznamy. Jedná se téměř výhradně o nevydané nahrávky české a slovenské filmové a televizní hudby ze soukromých archivů. Vzhledem k omezené dostupnosti těchto materiálů je třeba, aby zájemci o primární dokumenty individuálně kontaktovali provozovatele AČSFH.

1. 7. 2019
Aktuálně spolupracujeme na průzkumu potřeb popisu zvukových dokumentů ve všech typech paměťových institucí. Výsledky šetření budou využity pro připravovaný návrh resp. revizi souboru popisných metadat pro databázi VNF, který by více odpovídal praktickým potřebám.
Pokud se snad stalo, že k vám dotazník nedoputoval, prosím, dejte nám vědět. Důležitá je pro nás každá instituce, která spravuje nějaké sbírky zvukových dokumentů.

24. 6. 2019
Zúčastnili jsme se 8. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ v Bratislavě, kde jsme 19. června představili historii a současnost Virtuální národní fonotéky. Naši prezentaci najdete spolu s těmi dalšími na webu kolokvia.

17. 6. 2019
Ve středu 12. června proběhl první seminář o Virtuální národní fonotéce a ochraně zvukových dokumentů, a to v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.

3. 5. 2019
Národní technická knihovna získala dotaci z programu VISK 1 na rozvoj Fonotéky. O plánech a změnách vás budeme průběžně informovat.

15. 4. 2019
Děkujeme všem, kdo vyplnili během prvního kvartálu 2019 náš uživatelský dotazník. Získané podněty využijeme při dalším rozvoji portálu VNF. 
Výsledky průzkumu jsou dostupné zde.

8. 4. 2019
Vyjednáváme s dalšími institucemi o spolupráci a přebírání záznamů, aktuálně zejména s:
  • Českým rozhlasem
  • Hudebním informačním střediskem
Comments