Aktuality

Zde vás budeme pravidelně informovat o nových skutečnostech.

Již před samotným vznikem Československé republiky se objevily pokusy o vybudování tzv. Národní fonotéky, kterou by spravovala vybraná instituce. Ta by měla za úkol schraňovat zvuková díla komerčně i nekomerčně vydaná. Až mnohem později, na konci 20. století, vznikl záměr vybudování Národní fonotéky, který měl plnit stejné požadavky jako předcházející plánované projekty, ale už s výhledem i na virtuální databázi zvukových nosičů

Hledáme informace... 

...o gramofonových deskách pro chystané publikace. Podílejte se i vy na záchraně zvukového kulturního dědictví 

Světové fonotéky

Důležitým cílem projektu je umožnění přístupu k zajímavým nahrávkám z celého světa, k projektům spojeným s kulturním dědictvím zaznamenaným na zvukových nosičích a umožnění náhledu do světových knihoven a jejich fonoték.

Publikace

Naleznete zde odkazy na publikace spojené s problematikou zvukových dokumentů. Patří sem například publikace o historii vybraných zvukových nosičů, diskografie světových hudebních vydavatelství, historické katalogy, odborné knižní publikace o digitalizaci zvukových dokumentů nebo publikace o zařízeních používaných na přehrávání.

Pracovní skupina

Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů ČR.

Spolupráce

Nedílnou součástí  projektu je i navázání spolupráce s paměťovými institucemi nejen v České republice, soukromými sběrateli, Českým rozhlasem a hudebními vydavatelstvími, z nich pak zejména s vydavatelstvím Supraphon.